Brukeravtale

Generelle vilkår:

Kunden er kjent med at treningsveiledere har lagt ned et betydelig arbeid for å kvalitetssikre treningsopplegget på Trenpånett.no. På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, spesielle forhold hos hver enkelt bruker, og mulighet for menneskelige feil, kan Trenpånett.no ikke garantere at alle opplysninger er korrekte og fullstendige i alle henseender. Hver enkelt bruker må derfor basere sin trening på selvstendig vurdering, og om nødvendig søke informasjon fra andre kilder eller snakke med sin lege.

1. Definisjoner
Med Trenpånett.no menes Trenpånett.no AS. Med kunde menes den som har rett til bruk av Trenpånett i henhold til nåværende bruksvilkår.

2. Omfang
Kunden vil få tilgang til alle treningsvideoer som er tilgjengelig til enhver tid. Dette innbefatter også nye videoer som publiserer etterhvert.

Bruksretten til Trenpånett kan ikke ved salg, leie, leasing eller på annen måte overføres til tredjepart.

Utnyttelse av tekst fra og innhold fra Trenpånett.no til forlagsvirksomhet, distribusjon eller drift av søkbare databaser må avtales særskilt og skriftlig. Hele eller deler av Trenpånett.no eller den innhold må ikke kopieres uten særskilt skriftlig inngått avtale.

Brukernavn, passord og lisensnøkler som er tildelt brukeren, er strengt personlig og skal ikke overføres til tredjepart.

3. Kundestøtte
Kunden gis i normal arbeidstid (09.00 – 15.00) service i form av kundestøtte pr e-post.

4. Ansvar
Trenpånett.no fraskriver seg ethvert direkte eller indirekte ansvar som følger av feil eller mangler ved innholdet. Trenpånett.no er ikke ansvarlig for kompatibilitet mellom nye versjoner av siden og kundens maskin- og programvare.

Trenpånett.no er ikke ansvarlig for eventuelt driftstap, andre indirekte tap eller skade som følge av feil på siden.

5. Oppsigelse

Oppsigelse gjøres digitalt, på kundens profil, «Min side» i Trenpånett.nos nettsider. Oppsigelsen medfører ingen form for tilbakebetaling og betyr kun at avtalen ikke løper videre for kommende periode. Abonnementet gir ikke rett til bruk av Trenpånett.no etter oppsigelse.

6. Brudd på avtale
Dersom kunden bryter denne avtalen, kan Trenpånett.no si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved brudd på avtalens pkt. 2 skal kunden betale 5 x månedlig avgift for hver bruker som har tatt Trenpånett.no i bruk i strid med denne avtale.

7. Betaling

Vipps

Trenpånett.no betales gjennom et månedlig trekk via en Vipps konto. Abonnementet løper fra registreringsdato og blir fornyet / trukket hver måned / år på samme dato som abonnementet ble startet. Dette er ikke tilfellet dersom avtalen skulle være oppsagt i henhold til punkt 5. Den månedlige transaksjonen vil være til enhver tid gjeldende pris for Trenpånett.no. Eventuelle prisjusteringer blir kunngjort minimum en måned i forveien på e-postadressen som er knyttet til abonnementet.

8. Personvern
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å effektuere bestillingen, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med ditt abonnement. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen ved betaling med kredittkort. Kortnummer eller kontoopplysninger oppbevares ikke av Trenpånett.no. Vi bruker og krever cookies for at du skal kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling. (Cookies er små pakker med informasjon som lagres i nettleseren.)

Trenpånett.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Trenpånett.no er ansvarlig for transaksjonen.
Så snart medlemmet har meldt seg ut, vil personopplysningene bli slettet.

9. Verneting, lovvalg
Eventuelle tvister ang. avtale om bruksrett eller forhold som utspringer fra denne avtale, skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører fram, avgjøres tvisten med Trondheim byrett som verneting.